Vår spahistorik

Välkommen till havskurorten Strömstad!

Strömstad är en havskurort. Vår spahistorik började i Kebalbukten där den berömda badgyttjan hämtades. Gyttjans goda läkekraft blev havskurorten Strömstads signum. Det har gått mer än 230 år sedan dess och mycket har förändrats i Kebal. Berg har sprängts och blivit till utfyllnad. Muddermassor har flyttats och vattenlinjen har format ett annat landskap. Och här är vi nu: Strömstad Spa.
Byggnaden speglar det stora språnget från kurort till spa-ort. I den svävande konstruktionen döljer sig inte bara dagens tankar om spa, utan även byggstenarna till framtidens spa. Nu kommer gästerna hit, inte så mycket för sjukdomars skull, utan för att hitta andrum och må bra.

I boken Hälsa genom Havet låter författer Karin Askberger tio kända byggnadsverk i Strömstad komma till tals och berätta havskurortens historia. Ta med dig boken på en promenad! Här finns kartan som lotsar dig mellan platserna och deras spännande berättelser. (Boken säljs i Spa-receptionen för 295 kronor)

Foto och form: Karin Björk