Naturum och Kosterhavets Nationalpark

Kosterhavets nationalpark

Kosterhavet är Sveriges första marina nationalpark och invigdes i september 2009.

I Kosterhavets nationalpark finns 12 000 arter, hälften under ytan och hälften på land. Här finns både unika, sällsynta och vanliga arter. Området nyttjas varsamt med både människans och naturens bästa för ögonen – allt för att bevara den unika miljö som Kosterhavet och skärgården är.

Det finns en lång tradition av att skydda natur på land, men att skydda naturvärden under havsytan är inte lika vanligt. I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark – Kosterhavet. Kosterhavets nationalpark ligger i Strömstads och Tanums kommuner och omfattar nästan 400 kvadratkilometer, där 98 procent utgörs av marina miljöer. Granne med Kosterhavets nationalpark finns även den norska systerparken Yttre Hvaler. Tillsammans bildar de båda nationalparkerna ett stort och värdefullt havsområde med ett starkt naturskydd.

Vattnen runt Kosteröarna innehåller havsmiljöer och arter som är unika för vårt land. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick.

Tanken på ett skydd av Kosterfjordens havsmiljöer föddes redan 1979, då området pekades ut som skyddsvärt i naturvårdsplanen för Göteborgs och Bohus län.

Processen bakom bildandet av Kosterhavets nationalpark var med andra ord lång. Både myndigheter, intresseorganisationer, kommuner och samhällsföreningar har arbetat tillsammans för att nå målet.

 

Naturum – Sydkoster

 

Utställningen visar information om Kosterhavets nationalpark både ovan och under ytan i form av texter, bilder och interaktiva stationer. Det finns audioguider på svenska, engelska, tyska, norska och arabiska att låna.

Det finns ett klappakvarium där du kan se och känna på några av djuren och algerna som finns i Kosterhavet. Som besökare kan ställa frågor om nationalparken, få kartor och hitta mycket information.

Du kan också se på filmer och bildspel, få guidning och lyssna på föredrag. Läs mer under UtställningBoka besök och Aktiviteter. På naturum hittar du broschyrer om nationalparken och om naturreservat i närheten och mycket annan information.

I den lilla butiken kan du bland annat köpa böcker, vykort, postrar och redskap med mera. Du kan betala med kontanter (svenska), kort eller swish.

programbladet och kalendern  ser du vad som är på gång på naturum och i omgivningen.

Det är fri entré till naturum.

 

Läs mer om Kosterhavets Nationalpark och Naturum