Outdoor Nötholmen Naturreservat

Endast 50 meter från resorten ligger det populära naturreservatet Nötholmen. Det har genom åren varit ett utflyktsmål för många av våra resortgäster .

Här finns det flera utmärkta platser för salta bad och är perfekt för walking eller joggingturer. Det är också en plats för reflektion och en lugn avkopplande stund.

Området har ca 3 km natursköna stigar i omväxlande skog och strandnära miljöer. Nötholmen kan även erbjuda handikappvänliga naturupplevelser i form av rullstolsanpassade stigar i strandnära miljöer. På Nötholmen finns två utpekade rastplatser, i den västra delen finns ett vindskydd med möjligheter att grilla. Den andra rastplatsen är i östra delen av ön, rastplatsen är av enklare modell men även här finns möjligheter att grilla. I denna del av Nötholmen kan man också finna spår och lämningar efter Karl XII :s belägring mot Norge.

Landskapet är varierat med karga hällmarker, tallskog, kalkpåverkade blandskogar med inslag av mindre sumpskogar. Längs stränderna finns några smala strandängar som omväxlar med klippiga stränder. Floran är inte speciellt rik, men anmärkningsvärt är förekomst av bohuslind.

Njutomhus!