Ursholmen

Ursholmen, som är Kosterhavets utpost i väster, nås endast med båt, antingen egen eller charterbåt från Strömstad. Idag är fyrplatsen obemannad, men bostadshus och bodar står kvar. För att komma hit följer du stigen från hamnen upp till fyrtornen.

Fotograf: Roger Borgelid

Ursholmen består av två öar; Yttre Ursho

lmen och väster om den ligger ön Inre Ursholmen. Avståndet mellan öarna är bara 40 meter där sundet är som smalast. Terrängen är relativt kuperad och når på vissa ställen 25 meter över havet och de två fyrtornen på Ursholmen är synliga från både hav och land dygnet runt. 1931 släcktes en av de två fyrarna och dess överdel togs bort. Byggnationen på Ursholmen består i dag av de två fyrtornen, tre bostäder, ett museum, fyra ladugårdar och ved- och fäbodar. I en av stugorna på ön finns ett litet museum.

Torrdass, vatten och sopmaja finns på ön.

Ladda ner informationsfolder Ursholmen

 

En del av Kosterhavets nationalpark

Kosterhavets nationalpark bildades 2009 och är Sveriges första nationalpark som ska skydda natur under havsytan. Marken, fyrarna och bostadshusen ägs av Naturvårdsverket och förvaltas av Kosterhavsförvaltningen.

Res hit

Res hit med egen båt eller passagerarbåt avgår från norra hamnen i centrala Strömstad under sommarmånaderna.

Selin Charter kör skärgårdsturer under sommarperioden ut till ön från norra hamnen, Strömstad och stannar även till på Kosteröarna vid bryggorna: Ekenäs, Långagärde och Västra bryggan .

Kust Event kör kryssning till Ursholmen i sommar. Avgång från norra hamnen, Lagunen Camping och Ekenäs brygga (Sydkoster)

Kommer du med egen båt så finns det finns en naturhamn med gästbrygga.  Ladda ner naturguiden Båtliv för dig som vistas i nationalparken med båt.

Kajakpaddling med eller utan guide.

Njut av Kosterhavet och Ursholmen!